ข้อมูลระบบตรวจสอบเมล์ขยะ (SpamMail) และ Virus

 หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ หรือโทร 2717 - 22

 เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ศรีราชา)
แจ้งเตือนผู้ใช้บริการเมล์วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง เมล์ลวงจากผู้ดูแลระบบ

เปิดทดสอบ Web Mail Version ใหม่

การตั้งค่าเมล์ของวิทยาเขตศรีราชาบน MS Outlook และ Smart DevicesSi Racha Web Mail Login
ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ศรีราชา) ในการเข้าสู่ระบบ
 Nontri Account
 
 Password
 
    

แบบคำขอผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

 -  แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่

 -  แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีสำหรับผู้ใช้งานชั่วคราว(สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์ พิเศษ / ลูกจ้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)Comments or suggestion contact us via webmaster@src.ku.ac.th
Maintained by Information Technology Operation Center, Si Racha Campus.